เพิ่มในรายการโปรด - หน้าแรกของ - ติดต่อเรา

简体中文 English ภาษาไทย

ข้อมูลบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ:หน้า แรก > ข้อมูลบริษัท

    บริษัท ฮั้วไทยเฮงใยสังเคราะห์ จำกัด เป็นบริษัท เป็นกิจการเอกชนขนาดใหญ่เชี่ยวชาญด้านการผลิตเส้นใยโพลีเยสเตอร์ ในปี 2556 บริษัทได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี เนื่องจากมีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบัน นอกจากผลิตภัณฑ์ชั้นนำเส้นใยโพลีเอสเตอร์ใยสั้นตื้นสามมิติหยักกลม บริษัทยังผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ใยสั้นแข็ง เส้นใยโพลีเอสเตอร์ใยสั้นสองมิติหยัก และเส้นใยย้อม บริษัทสามารถแปรรูปและผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ใยสั้นที่มีคุณสมบัติต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ เราขอต้อนรับคำสั่งผลิตและการเยี่ยมชมด้วยความจริงใจ!